Tag Archives: độ dài mi nối

Các độ cong của mi nối, chọn độ cong phù hợp trước khi nối mi?

Mắt xa nhau, mắt gần nhau

Vậy làm thế nào để bạn chọn đúng độ cong mi nối phù hợp trước khi nối mi ? Chúng ta hãy đi qua các độ cong của mi nối khác nhau, sau đó thảo luận về cách chọn độ dài và độ dày tốt nhất, sau đó tìm hiểu độ cong phù hợp hình