Skip to content

Nguyễn Thuỳ Dung

Nguyễn Thuỳ Dung: Nguyễn Thuỳ Dung là một chuyên gia thẩm mỹ lông mi hàng đầu tại Việt Nam. Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tạo kiểu và nối lông mi, đồng thời làm việc với nhiều người nổi tiếng và nghệ sĩ.